Santorini

Podział domu na część dzienną i część nocną jest główną zaletą projektu Santorini. Dodatkowo wprowadzenie delikatnego zabiegu stylistycznego pozwoliło wyjść poza standard klasycznych domów mobilnych.