dofinansowanie

Spółka Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie ze środków Programu operacyjnego POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Oś projektowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działanie: POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy, na realizację projektu:

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa LARK LEISURE HOMES Sp. z o.o.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.